Kurumsal
Kalite Belgeleri

ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Belgesi
Kuruluşumuzun müşteri odaklı, güvenilir ürün/hizmet verdiğinin kanıtı olarak ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Belgesine sahibiz. Kuruluşumuzun uluslararası standartlarda ürün/hizmet verdiğinin kabul görmüş açık bir delilidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Belgesi
Çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere yaşanılır bir çevre bırakılması gibi amaçlara ulaşılması ve bunun sağlanabilmesi için çevre yönetim sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların daha da geliştirilmesine gerek vardır. ISO 14001 Çevre Yönetim Belgesi ile bu alandaki etkinliğimiz kanıtlanmıştır.