Kurumsal
Yönetim Yaklaşımı

Çağdaş yönetim biliminde kalite, sadece ürün üzerine yoğunlaşmayan, tüm üretim sürecini güvenilir, verimli ve etkili çalıştırmayı amaçlayan çalışmalar bütünüdür.

Föy İnşaat planlama, projelendirme, imalat, hizmet sunumu, teslim ve teslim sonrası bakım onarım gibi tüm yönetim, hizmet sunumu ve imalat süreçlerinde işlevsel ve stratejik eşgüdümle müşteri tatminini maksimize etmeye amaçlayan ve aşağıdaki ana başlıkları kapsayan bütüncül bir yönetim biçimini benimser.

İşlevsel Liderlik ;
Föy İnşaat Taahhüt ve Turizm, uygulamalarının başarıya ulaşabilmesi için otokratik yönetim ya da liderliğin yerine demokratik, katılımcı yönetim ve liderliğin geçerliliğini savunur, bu amaçla vizyon sahibi ve esinlendirici bir liderliği benimser.

Süreç ve Verilerle Yönetim;

Föy İnşaat çalışmalarının temel amacı, sürekli, planlı ve verilere dayalı olarak yönetilmesidir. Planlı ve sistematik işleyen bir kurum oluşturmanın gereklerinden biri, sistemi süreçlere bağlı yönetmekle olanaklıdır. Bu nedenle Föy İnşaat çalışmalarında, her bir imalat ve hizmet alanının, dar anlamda ise her bir çalışma biriminin süreç olarak belirlenerek çalışmaların bu duruma göre yapılması esas alınır.